ברוכים הבאים לאתר הפרויקטים במסגרת תכנית "מחיר למשתכן"

אתר זה מרכז עבורכם את כל המידע הרלוונטי עבור הפרויקטים של החברות ברחבי הארץ.

על מנת לקבל מידע עבור פרויקט ספציפי בחרו את העיר בה אתם מעוניינים בחלק העליון של התפריט.

אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בדרך לדירה החדשה!

חברת הבניה גרופית הינה חברה ותיקה בעלת מוניטין של 40 שנה.
החברה בנתה אלפי יחידות דיור ברחבי הארץ.
לחברה נסיון בהקמת עשרות פרוייקטים עליהם מוטבעת חותמתה האישית.
החברה מתמחה בכל שלבי הייזום, התכנון, הביצוע והשירות.
גרופית מוגדרת ע"י משרד הבינוי והשיכון כ"חברה משכנת בלתי מוגבלת" ומסווגת ברשם הקבלנים בסיווג הגבוה ג-5.
בשנים האחרונות, נמצאת גרופית בתנופת יזמות ובניה של פרוייקטים בכל רחבי הארץ הכוללים אלפי יחידות דיור, מבני מסחר, משרדים, דיור מוגן, מבנים סיעודיים, מקבצי דיור והתחדשות עירונית הכוללת פינוי בינוי ותמ"א 38.


אתר הבית | 03-5021666 | 03-9677556 | שדרות נים 2, ראשל"צ , קניון ראשונים

הבהרה משפטית

הבהרה משפטית

כל המוצג באתר זה, לרבות הדמיות, ריהוט ומקומו, עיצוב (פנים וחוץ), ריצוף וחיפוי, אביזרים, פתחים, מידות, (לרבות גודל ומיקום), פיתוח סביבתי, ייעודי מקרקעין, אפשרויות השימוש ו/או הפעילות במתחם הפרויקט וכל חלק במבנים ו/או במקרקעין והתיאור המוצג ביחס אליהם וכיוב' – מופיעים לצורך המחשה בלבד ואין בהם כדי להוות מצג מטעמה של החברה ו/או כדי לחייב את החברה, לרבות באשר למיקומם ו/או לאופן בנייתם ו/או לתכנונם ו/או לאישורם ו/או לאפשרות השימוש בהם. אתר זה אינה מהווה הצעה ו/או מצג, אינה חלק מתנאי הסכם המכר וההתקשרות בין הצדדים, ואין בה לחייב את החברה. הסכם המכר שייחתם בין הצדדים על נספחיו הם המחייבים את הצדדים באופן בלעדי בכל הנוגע לפרויקט ו/או לדירה. פרטי הריהוט ו/או אביזרים ו/או מכשירים הכלולים באתר זה נועדו להמחשה בלבד ואינם כלולים בדירה הנמכרת.

סגור
x